BEHANDLINGSMETODER

Jeg benytter flere forskellige behandlingsmetoder til at finde individuel årsag med biologisk medicin som holistisk behandler..

Herunder er nogle af de kompetencer en dansk uddannet heilpraktiker arbejder med:

Homøopatien blev grundlagt af Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).

 

Ordet homøopati stammer fra græsk og er sammensat af det græske ord “homoios pathos”, der betyder lignende lidelse.

 

For eksempel har en person, der lider af rindende øjne og næse samme symptomer som en, der snitter løg – Homøopaten laver et stærkt fortyndet homøopatisk middel fra løget og giver det til patienten. Det meget fortyndede homøopatiske udtræk kan ofte helbrede en person med høfeber eller allergisk snue. Altså: Lignende helbredes med lignende.

 

Indenfor homøopatien fokuserer man ikke på selve sygdommen, men på det hele, syge menneske. Det er mennesket og ikke sygdommen, man behandler.

 

I de homøopatiske dråber kan der indeholde ingredienser fra alle tre naturriger: Mineral- riget, planteriget og dyreriget i selve de homøopatiske lægemidler. Både fysiske og psykiske lidelser kan behandles med homøopati.

 

Begrebet antroposofi blev udviklet af filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Den udforsker, i hvilket omfang en person har opnået bevidsthed om sit indre liv og lever i harmoni med den omgivende naturlige og sociale verden.

 

Antroposofisk medicin starter altid med en traditionel diagnose – Men jeg lader mig ikke bare lede af symptomerne ligesom den traditionelle lægekunst, jeg finder den bagvedliggende årsag til symptomerne. I stedet undersøger jeg de psykologiske, mentale og spirituelle aspekter af patientens oplevelse, evnen til selvhelbredelse og evnen til kontinuerlig udvikling.

 

Forbindelsen mellem det fysiske og emotionelle element i lidelsen og behandlingen er kun en af de unikke grundlæggende principper ved antroposofisk medicin. Desuden observerer jeg hele patientens personlighed og karakteristiske træk, herunder aspekter som kropsbygning og kropssprog – bevægelsesmønster, type af håndtryk, søvnmønstre, varme- og kuldeintolerance, åndedræt og fysiske rytmer.

 

Når der skabes en detaljeret sygdomshistorie, og deraf valgte homøopatiske midler til dig, er samarbejde mellem dig og mig altafgørende for helbredelsen. Helbredelse er en samarbejdsproces, hvor jeg inddrager dig i hvert trin, og hvor du deltager aktivt.

Sygdomme kommer ikke pludseligt ned fra himlen, men udvikler sig naturligt via daglige synder. Når disse synder hober sig op, bryder de på en gang ud og viser sig.” – Sådan sagde Hippokrates, 390 f.kr.

 

I dag lever vi mere end nogensinde blandt toksiner. Vi bliver konstant præsenteret for udefra kommende toksiner. Det meste af det er svært at forstå og tage ansvar i, for hvor lære vi om det og hvor finder vi det? 

 

Vi finder det i vores drikkevand med PFAS- stoffer i, kviksølvplomber i tænderne og kviksølv som konserveringsmiddel i visse vacciner, plastik med BPA, pesticider i vores mad, parabener og parfume i personlig pleje, og blå lys eksponering.

 

Derfor skal forstå hvad der gør os syge, vi skal kigge på kilden der får “bægret til at flyde over” og netop stoppe eksponeringen. Så kroppen igen har kapacitet til at finde balance. Derfor skal et afgiftningsforløb nøje tilpasses den enkelte persons ressourcer og muligheder på pågældende tidspunkt.

 

Så når jeg snakker om detox betyder det; at vi skal genvinde den idealtilstand der er gået tabt pga. belastninger og miljøskader via afgiftning og genopbygning af organismen.

 

Her får du et indblik i de toksiske belastninger vi lever i:

 

Fysiske

 • Klima
 • Larm
 • Vibration
 • Bestråling
 • Elektrosmog
 • Radioaktivitet
 • Elektromekaniskeforstyrrelser
 • Mekaniske indflydelser

Kemiske:

 • Opløsningsmidler
 • Luft (skadelige stoffer i luften inden- og udendørs)
 • Støv (Tæpper, papir, cigaretrøg)
 • Lægemidler
 • Rengøringsmidler
 • Ozon, kuldioxid
 • Sprøjtemidler(insekticider, pesticider)
 • Indendørsklima(lim, maling, isolering , fugemasse)

Biologiske:

 • Svampe
 • Bakterier
 • Virus
 • Allergener
 • Ernæring

Psykiske:

 • Overbelastninger – Stress – Underbelastning
 • Mobning
 • Socialeproblemer
 • Kommunikationsproblemer
 • Privateproblemer
 • Psykiske/psykosomatiskesygdomme

Menneskekundskab går hånd i hånd med homøopatien og kundskaben bliver brugt således til at fastslå hvilke konstitutions typer vi er udviklet som.

 

Når ægcellen befrugtes, deler den sig, og vi har to celler. De deler sig igen og så fremdeles. På et tidspunkt opstår der en celleklump, som langsomt vokser og sætter sig fast i livmoderen. Her i livmoderens slimhinde dannes 3 forskellige lag af celletyper, som kaldes kimblade – de 3 kimblade. De 3 kimblade bliver til hhv. de indre, de mellemste og de yderste dele af og organer i kroppen.

 

De tre grundtyper; Følelses-naturellet, Bevægelses-naturellet og Ernærings-natutrallet.

Når vi blander grundtyperne, så opstår blandingstypen mellem feks. bevægelses og følelses-naturellet og bliver til bevægelses-følelsesnaturellet. De fleste mennesker er blandingstyper. Det er ikke så svært at kende forskel på de enkelte bindingstyper. Helt rene konstitutioner forekommer meget sjældent og alligevel skal vi kende dem som grundlag. Carl Huter (1861-1912) sagde i sin kimbladslære: Hos de rene typer dominerer altid et kimblad over de to andre. Hos blandingstyperne dominerer to kimblade over det tredje.

 

De 3 blandingstyper: Bevægelses-følelsesnaturellet, Ernærings-følelsesnaturellet og Ernærings-bevægelsesnaturellet.

 

Det var en kort forklaring af hvor de tre grundtyper kommer fra. Det er så min kundskab at kunne fastlægge hvilke du er, ud fra at jeg observerer personlighed og karakteriske træk, herunder kropsbygningen, kropssprog ansigtstræk – bevægelsesmønstre, type af håndtryk, varme – og kuldeintolerance, og fysiske rytmer.

Sanum- terapien er udviklet ud fra, at vi mennesker er skabt på denne jord i symbiose med mikrober (bakterier, svampe og virus) og at årsager til dysbioser er bl.a. ubalance i blodet mellem mineraler og syrer, overforbrug af proteiner, og psykiske faktorer med eksempelvis overaktivitet i sympaticus som udvikler f.eks syretilstand i kroppen, miljøpåvirkninger (toxiner m.m) eller bare alderen i det hele taget som skubber i retning af syretilstand i kroppen.

 

“It is not the germ that causes disease but the terrain in which the germ is found.”  – Louis Pasteur 

 

Man kan ikke tale om, at mikroorganismer er årsag til sygdomme, men det viser kun, at ændringer i miljøet gør det muligt for dem at leve. 

Enderlein præparaterne, slår således ikke selve sygdommen eller sygdomssymptomerne ned, men understøtter kroppen i dens egen regenerationsmuligheder og giver derigennem plads for en sund og naturlig helingsproces. Det er kendetegnende for alle Enderlein præparaterne, at de griber ind i organismens fysiologiske basisprocesser. Disse præparater har derfor et meget bredt virknings- spektrum, idet mange forskellige sygdomsbilleder har deres fælles oprindelse i dybere fysiologiske og dysbiotiske forstyrrelser. 

Dr. W.Kosinski sagde ”Vi kigger på det menneskelige bindevæv som gennem et vindue, når vi betragter menneskets iris nøjagtigere”.

 

Jeg har lært at Irisanalysen giver et hurtigt overblik over en persons konstitution, da vi kigger ind i “enden af vores nervesystem” som sjældent lyver om hvordan vi har det.
Det første vi ofte lægger mærke til er øjenfarven, for om du har du blå, brune eller mix øjne så udskiller du dine affaldsstoffer helt forskelligt ud fra om du udskiller over lymfen, blodet, nyrerne og leveren.

 

Derudover kan irisanalysen vise relative belastningsområder i kroppen på vævs- og organniveau da irisanalysen kan give et detaljeret kort over vævsstrukturen. Dette kan ofte afgøre, hvad der gives terapi for, ved at sammenholde sygdomshistorien med iris-analysen.

 

Irisanalysen kan mange helt geniale ting men den kan IKKE:

 

 • Sætte navn på sygdomme – heller ikke cancer.
 • Sætte direkte navn på symptomer.
 • Sætte tid på en hændelse.
 • Aflæse værdier i blod, urin, tungmetaller, medicinrester, virus, bakterier, svampe, gifte… Eller erstatte en læges diagnose.
Se mere under Priser for specifik behandling.

Hvad er det der orthomolekylær medicin? 

 

Det er enkelt tilførsel af gavnlige stoffer som f.eks. Vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer, essentielle fedtsyrer og hormoner, eller det kan være en fjernelse af skadelige stoffer f.eks. tungmetaller. 

 

Man tilstræber således på cellulært niveau at genskabe et sundt miljø, der sikrer bedst mulig funktion af cellen til sikring af energifremstilling og sygdomsbekæmpelse.

 

Det er karakteristisk for det orthomolekylære behandlings-princip, at det overholder det første bud i den Hippokratiske ed: Først og fremmest; Gør ikke skade.

Hvad er auriculoterapi?

 

Du kender det nok som øreakupunktur, det er er en behandlingsteknik der benytter ørets reflekspunkter ved hjælp af nåle og en punktsøger.

Mange tror det stammer fra Kina, men auriculoterapien kommer fra det franske, forsket af Paul Nogier. Med den teori, at øret afspejler et menneskefoster i forhold til placeringen af akupunkturpunkterne. Under fosterudviklingen foldes øret i 3 forskellige zoner, og i de 3 forskellige zoner kan du behandle enheden i helheden. Men altid med fokus på livshistorien.

 

For hjernen kan bilde os mange skøre erindringer ind, det kunne være “Jeg er ikke god nok”, men fortvivl ikke, her findes der heldigvis akupunkturpunkter og en dybere forståelse for hvordan man kan slippe af med gamle traumer, for eksempel med lys terapi, hvor man lyser på specifikke punkter på øret.

 

Selve nålen til akupunktur er lavet af stål og derfor bliver vi påvirket af at jorden giver energi via. magnetisme nedefra og solen giver elektrisk energi ovenfra. Den elektriske energi solen giver er lys fotoner som er det lys som påvirker magnetismen.

Tænk at vi lever her imellem…

 

Når jeg behandler med auriculoterapi, giver jeg en årsagsbehandling, og der behandles bl.a. for skader i skeletmuskulaturen (ryg, nakke, hofte, skuldre mm), for arvæv, nervesmerter, hovedtraumer (hjernerystelse, piskesmæld) og andre psykiske traumer, allergier, fordøjelsesproblemer, luftvejslidelser og infertilitet eller menstruationssmerter. Jeg benytter mig næsten altid af auriculoterapi, når jeg skal behandle posturologiske problematikker.

 

Se mere under Priser for specifik behandling.

Læren om samspillet mellem nervesystem, neurotransmittere og hormoner, samt de enkelte organers psykologi, af Arvin Larsen. – Altså hvordan tanker og adfærdsprogrammer griber direkte ind i kroppens biokemi, organer, hormoner, immunforsvar, muskler, led, fordøjelse, slimhinder osv.

 

Med filosofien omkring: sygdomme skabes af syge ”domme”.  

 

Det handler her om at kunne stille sig selv de rigtige spørgsmål, for eksempel i min praksis; Hvad i dit sind eller adfærd fastholder din krop i en uhensigtsmæssig biologisk respons?

Når vi arbejder med et andet menneske, vil alle dets legemers energi påvirke os og omvendt. Vi bør også være bevidste om, at årsagen til sygdom kan ligge i alle fire lag. 

 

Men hvad er de fire lag? 

 

Det æteriske legeme – Det æteriske legeme består af livsenergi/Qi og vores fysiske legeme. 

Det astrale legeme – relaterer sig til emotioner.

Det lavere mentale – legeme relaterer sig til tankeformer og overbevisninger, som vi har dannet gennem livet.

 

Meridianlæren handler derfor hvordan de 4 legemer næres og hvordan kroppens meridianer = energisystem regulerer kroppen. 

Hjernens måde at indrette kroppen i oprejst stilling. 

 

Det hele handler om hvordan vi opfatter rum, altså vi er ligesom et vaterpas. For vores centralnervesystem har behov for oplysninger om rumlighed for at kunne indrette kroppen i oprejst stilling. – både vertikale, horisontale og diagonale.

 

Det vil sige de informationer om rumlighed, som kommer fra kroppen og ind i hjernen kaldes posturologiske inputs, og de posturologiske inputs fører til posturologiske outputs, som er kroppens stilling. 

 

Derfor kan Atlas, vores første nakkehvirvel, have stor indflydelse på vores vaterpas. For hvis Atlas er påvirket vertikalt, horisontalt eller diagonalt skaber dette en dysfunktionen i oplysningen omkring posturologien. Men også mange andre lidelser. for vores Atlas er designet på den måde at den ikke er ens til de andre nakkehvirvler. Atlas har nemlig i hver side et hul, hvorigennem vagus nerven løber. 

 

Vagus nerven skaber forbindelsen mellem hjernen og kroppen, både motorisk og sensorisk.

 

Hvis atlas er blevet slået/hevet skæv lige fra fødsel til ulykker, her kan være mange årsager. Kan dette medføre til, at atlas sidder skævt og presser på vagus nerven.

 

Herefter kommer alle symptomerne, der viser sig både som posturologisk skævhed, da vores krop er et vaterpas i forhold til rumopfattelse, om det så betyder at vi bliver skæve af det. Heraf er påvirkning af det sympatiske og parasympatiske nervesystem, når vagus er klemt undertrykkes den parasympatiske aktivitet i kroppen. Og vi mærker det som dårlig fordøjelse, depression, kroniske smerter, migræne/hovedpine og opmærksomheds/koncentrationsbesvær m(meget)m.

 

Derfor er et balanceret lige atlas og forbindelsen mellem hjernen og kroppen essentiel vigtig for vores helhed.

 

Se mere under Priser for specifik behandling.